Budowa stacji transformatorowych SN/NN.

stacje transformatoroweZajmujemy się budową stacji transformatorowych SN/NN zarówno transformatorowo-rozdzielczych, jak i transformatorowych, czy to napowietrznych słupowych), czy wnętrzowych — w pomieszczeniach krytych. Stacja transformatorowa SN/NN składa się z zespołu urządzeń, służących do przetwarzania lub rozdzielania energii elektrycznej. Jej głównym zadaniem jest podział energii elektrycznej na różne wartości napięć. Najczęściej zmieniane jest napięcie na poziomie 15 kV lub 21k V na niskie 400 V (230 V).

Mamy odpowiedniej klasy sprzęt i doświadczenie, by stawiać stacje transformatorowe SN/NN na żerdziach wirowanych, montujemy ograniczniki przepięć SN na transformatorze lub instalowanie izolatorów wsporczych. Pilnujemy by były zamontowane one w sposób absolutnie bezpieczny, czyli tak, aby w razie ich uszkodzenia uniemożliwiały palenie się łuku elektrycznego i powstawanie zwarć doziemnych.

Eksploatacja i przeglądy stacji transformatorowych SN/NN

Posiadamy stosowne kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania czynności eksploatacji stacji transformatorowych SN/NN na podstawie Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. Obejmuje ona przyjmowanie stacji do eksploatacji, prowadzenie ruchu i niezbędnej dokumentacji technicznej i prawnej, wykonywanie oględzin, przeglądów, pomiarów, badań, prac doraźnych, a także remontów i usuwaniem skutków awarii — poprzedzonych oceną jej stanu technicznego i prawnego. Do naszych zadań należy też przegląd stacji SN/NN — zgodnie z dokumentacją fabryczną trafostacji, ocenę jej stanu technicznego (nie rzadziej niż raz na 5 lat) czy też wycofaniem stacji trafo.