Instalacje elektryczne

Instalacje elektryczne są przedmiotem działalności naszej firmy od 1996 roku. Podobnie jak większość z naszych klientów, tak i my bez elektryczności nie wyobrażamy sobie dzisiejszego świata. Dlatego specjalizujemy się w projektowaniu i montażu linii kablowych i napowietrznych NN, SN, jak również stacji transformatorowych SN/NN, czy też instalacji elektrycznych w budynkach, systemów odgromowych i uziemiających. Dbamy o poprawę bezpieczeństwa, widoczności, organizacji ruchu wykonując sygnalizacje uliczne, oświetlenia uliczne — łącznie z ich modernizacją i konserwacją.

Dokonujemy pomiarów eksploatacyjnych instalacji elektrycznych NN, oświetlenia, instalacji odgromowych, czy też urządzeń elektroenergetycznych i badanie automatyki zabezpieczeniowej. Jesteśmy przygotowani, by w razie potrzeby przeprowadzić niezbędne roboty ziemne, co znacznie skraca czas realizacji powierzonych nam zadań.

Działamy kompleksowo, terminowo i zgodnie z zasadami BHP. Dbamy o ciągłe podnoszenie kwalifikacji, uczestniczymy w licznych szkoleniach branżowych i produktowych, by być dla naszych klientów wsparciem na każdym etapie realizacji prac.